Cialis 20 mg tbl flm 2×2 ks (4 ks)

18.00 

Účinné látky: tadalafil

 

Popis a určenie:
Liek je určený pre dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou. Liek významne zlepšuje schopnosť dosiahnutia stoporenia penisu, dostatočného na pohlavnú aktivitu. Liek nepomôže v prípade, ak sa nevyskytuje erektilná dysfunkcia. Liek nepôsobí bez pohlavnej stimulácie.

 

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Dávkovanie a dávkovacie schémy


Erektilná dysfunkcia u dospelých mužov:

Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná aspoň 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. Maximálne dávkovanie je 1x denne.

 

V prípade, že dávka 10 mg nevedie k očakávanému účinku, môže sa použiť dávka 20 mg. Dávka 10 mg a 20 mg je určená na podanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (t.j. aspoň dvakrát týždenne), je vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou možnou dávkou jedenkrát denne, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg 1x denne. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne. Vhodnosť kontinuálneho používania jedenkrát denne sa má pravidelne prehodnocovať.

 

Benígna hyperplázia prostaty u dospelých mužov:
Odporúčaná dávka je 5 mg 1x denne. U pacientov, ktorí netolerujú dávku 5 mg na liečbu benígnej hyperplázie prostaty, sa má zvážiť alternatívna liečba, nakoľko účinnosť nižšej dávky pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty nebola preukázaná.

 

Pre dospelých mužov liečených na obidve ochorenia, benígnu hyperpláziu prostaty aj erektilnú dysfunkciu, je odporúčaná dávka 5 mg 1x denne.

 

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg pri vyžiadanej liečbe. Dávka 2,5 mg alebo 5 mg 1x denne, či už na liečbu erektilnej dysfunkcie alebo benígnej hyperplázie prostaty, sa neodporúča u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek.

 

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri liečbe erektilnej dysfunkcie je odporúčaná dávka 10 mg, podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene lekár zváži pomer prospechu a rizika liečby, rovnako ako aj pri potrebe kontinuálneho podávania lieku či už na liečbu erektilnej dysfunkcie alebo benígnej hyperplázie prostaty.

 

Spôsob použitia
Tablety sa užívajú vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou). Pri erektilnej dysfunkcii sa má liek užiť aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou. Pri kontinuálnom podávaní sa má liek užívať každý deň v približne rovnakom čase.

 

Upozornenie
Liek nie je určený na použitie u žien.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (viac v SPC).
V prípade náhlej poruchy videnia je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Liek obsahuje laktózu.

 

Nežiaduce účinky
Tak ako všetky lieky, tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obyčajne mierneho až stredne ťažkého rázu.

 

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.